OPŠTINA STANARI UPUTILA PRVU GRUPU KORISNIKA BANJSKE REHABILITACIJE U ZTC „BANJA KULAŠI“

Na osnovu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva radi upućivanja ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca, logoraša i demobilisanih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u ZTC „Banja Kulaši“ Prnjavor, Komisija, po odobrenju načelnika opštine, uputila je prvu grupu (20) korisnika banjsko-klimatske rehabilitacije u ZTC „Banja Kulaši“. Javni poziv se uputio porodicama poginulih boraca i umrlih ratnih vojnih invalida, ratnim vojnim invalidima, logorašima i demobilisanim borcima sa područja opštine Stanari, kojima je banjska rehabilitacija naophodna kao nastavak liječenja i oporavka.

Okupljanje korisnika je počelo u 09:00 časova. Tom prilikom, načelnik opštine Stanari, gospodin Dušan Panić, predsjednik Skupštine, gospodin Ostoja Stevanović, poslanik u NSRS, gospodin Goran Jerinić, v.d. načelnik Odjeljenja za opštu upravu, gospodin Radojica Ćelić, kao i predsjednik Opštinske boračke organizacije, gospodin Miladinko Kovačević i Organizacije  porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila opštine Stanari, gospodin Mirko Jotić, korisnicima su poželjeli ugodan boravak, navodeći da će opština Stanari, i ubuduće realizovati ovakve aktivnosti.

Liječenje, odnosno banjsko-klimatska rehabilitacija obuhvata:

  • smještaj korisnika,
  • ljekarski pregled prilikom prijema,
  • izradu plana i programa rehabilitacije za svakog korisnika posebno,
  • određivanje fizikalne terapije i balneoterapijske procedure, termoterapiju,
  • stalni medicinski nadzor,
  • ishranu od tri obroka, primjerenog kvaliteta i kvantiteta,
  • turističko-rekreativne sadržaje,
  • ostale vidove rekreacije.

Prevoz korisnika od zgrade opštine do ZTC „Banja Kulaši“ obezbijedila je opština Stanari, a odlazak druge grupe korisnika banjske rehabilitacije predviđen je za prvu polovinu septembra.