ORGANIZOVAN PRIJEM ZA MAJKE NOVOROĐENE DJECE

Opština Stanari, na čelu sa načelnikom opštine, Dušanom Panićem, organizovala je prijem za majke novorođene djece, koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu, u pogledu regulacije uslova, načina i postupka isplate novčane pomoći za opremu novorođene djece. Osim načelnika opštine, prijemu su prisustvovali predsjednik Skupštine opštine Stanari, Ostoja Stevanović, poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, Goran Jerinić, te načelnici odjeljenja, Radojica Ćelić i  Nedeljko Đekić.

Tom prilikom, načelnik opštine izjavio je da želi da ohrabri majke sa područja opštine Stanari što se u ovom teškom vremenu odlučuju na potomstvo. Kad je u pitanju ova populacija stanovništva, opština Stanari prepoznala je i prepoznavaće njihove potrebe. Samim tim, naveo je da opština Stanari vodi računa o najmlađoj kategoriji, a to pokazuje i današnji gest.

Pravilnikom za dodjelu novčane pomoći za novorođenu djecu, regulišu se uslovi, način i postupak isplate novčane pomoći za opremu novorođene djece porodicama za svako novorođeno dijete. Svaka majka, koja, najmanje godinu dana, prije rođenja djeteta, ima prebivalište na području opštine Stanari, bez obzira na mjesto porođaja ili materijalne uslove porodice, u tekućoj godini rodi dijete, ima pravo na isplatu novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, u iznosu od 500,00 KM. Majka, koja rodi treće, četvrto i svako naredno dijete, ima pravo na isplatu novčane pomoći za opremu novorođene djece, u iznosu od 1.000,00 KM.

Osim toga, načelnik je najavio i izgradnju dječijeg vrtića, ustanove kojoj se svi roditelji raduju, s obzirom da je djeci potrebna socijalizacija i predškolsko vaspitanje.

Pored redovnih sredstava, koje Opština izdvaja za svako novorođeno dijete, u budžetu opštine, naći će se novca i za one ranjive kategorije, djecu iz socijalno ugroženih porodica.