Мјесне заједнице

Одлуком Скупштине општине Станари, од 24.03.2017. године, формирано је 14 мјесних заједница, и то:

 1. Мјесна заједница Брестово, са сједиштем у Брестову, обухвата насељено мјесто Брестово,
 2. Мјесна заједница Дргаловци, са сједиштем у Драгаловцима, обухвата насељено мјесто Драгаловци,
 3. Мјесна заједница Јелањска, са сједиштем у Јелањској, обухвата насељено мјесто Јелањска,
 4. Мјесна заједница Љеб, са сједиштем у Љебу, обухвата насељено мјесто Љеб,
 5. Мјесна заједница Митровићи, са сједиштем у Митровићима, обухвата насељено мјесто Митровићи,
 6. Мјесна заједница Осредак, са сједиштем у Осретку, обухвата насељено мјесто Осредак,
 7. Мјесна заједница Осружња Горња, са сједиштем у Остружњи Горњој, обухвата насељено мјесто Остружња Горња,
 8. Мјесна заједница Остружња Доња, са сједиштем у Остружњи Доњој, обухвата дио насељеног мјеста Остружња Доња, јужно од регионалног пута Добој – Станари, са постојећом источном и јужном граничном линијом, а према западу, до нове граничне линије са МЗ Станари Центар,
 9. Мјесна заједница Радња Доња, са сједиштем у Радњи Доњој, обухвата насељено мјесто Радња Доња,
 10. Мјесна заједница Рашковци, са сједиштем у Рашковцима, обухвата насељено мјесто Рашковци,
 11. Мјесна заједница Станари, са сједиштем у Станарима, обухвата јужни дио насељеног мјеста Станари, са сјеверном граничном линијом према МЗ Станари Центар, која се подудара (поклапа) са постојећим локалним путем 4М5 (к.ч. број 2055 и к.ч. број 2057), почев од крајње западне тачке (тзв. „Чечавски мост“), у правцу истока, обухватајући цркву, до тачке зване „Грабик“, одакле се протеже до крајње источне тачке, гдје се спајају Каравлашки поток и некатегорисани пут (к.ч. број 2058), како је то уцртано у геодетској карти,
 12. Мјесна заједница Станари Центар, са сједиштем у Станарима, обухвата дијелове насељених мјеста Станари, Рашковци и Остружња Доња, и то:
 • сјеверни дио територије нсељеног мјеста Станари, почев од јужне границе са МЗ Станари, па сјеверно до пруге Добој – Бања Лука, обухватајући дио територије насељеног мјеста Рашковци,
 • сјеверозападни дио територије насељеног мјеста Остружња Доња, граничном линијом од јужне тачке, гдје се спајају Каравлашки поток и некатегорисани пут (к.ч. број 2058), а која се сјевероисточно протеже границом, оцртаној на географској карти, до надвожњака, обухватајући и цјелокупни сјеверни дио територије насељеног мјеста Остружња Доња, од регионалног пута Добој – Станари, као граничне сјеверне линије МЗ Остружња Доња.
 1. Мјесна заједница Цвртковци, са сједиштем у Цвртковцима, обухвата насељено мјесто Цвртковци,
 2. Мјесна заједница Церовица, са сједиштем у Церовици, обухвата насељено мјесто Церовица.

По типу, насеља се могу подијелити на сеоска, мјешовита и градска. По пописима становништва, до 1991. године, на територији општине Станари није било градских, већ само сеоска и мјешовита насеља. Наиме, статус мјешовитог насеља имало је само насељено мјесто Станари, док су сва остала насеља имала статус сеоског.

У морфолошком погледу, насеља се могу подијелити на насеља разбијеног, полузбијеног и збијеног типа. Насеља разбијеног типа се састоје од по неколико засеока, међусобно удаљена 0,6 – 2 km. Засеоци највећим дијелом имају имена према презименима породица. Просторно се засеоци пружају уз саобраћајнице, односно локалне категорисане и некатегорисане путеве.

Прелазни, полузбијени тип, такође карактерише постојање засеока, са мањом удаљености него код разбијеног типа насеља.

Контактно подручје насељених мјеста Станара, Рашковаца и Остружње Доње, односно њихов изграђени дио, који се линеарно шири дуж регионалног пута Добој – Прњавор, припада збијеном типу. Овај путни правац чини развојну осовину општине. Карактеристика овог подручја је та да је просторно тешко одредити гдје се завршава једно, а почињу друга насеља јер је концентрација активности на овом потезу најјача. Остали дијелови ових насељених мјеста, те Драгаловци, Осредак, Љеб и Остржња Горња могу се окарактерисати као полузбијени тип. Остала насељена мјеста припадају разбијеном типу.

Мјесна заједница Предсједник
Брестово  Гостимир Вукајловић
Драгаловци Срећко Ћук
Јелањска Зоран Мишурић
Љеб Младен Бјелошевић
Митровићи Тривун Ћелић
Осредак Далибор Ђекић
Остружња Горња Момир Пејчић
Остружња Доња  Миломир Стевановић
Радња Доња Недељко Ђекић
Рашковци Дарио Тодорић
Станари Владо Кајганић
Станари Центар Младен Шљивић
Цвртковци Недо Мишурић
Церовица Здравко Јотић