Mjesne zajednice

Odlukom Skupštine opštine Stanari, od 24.03.2017. godine, formirano je 14 mjesnih zajednica, i to:

 1. Mjesna zajednica Brestovo, sa sjedištem u Brestovu, obuhvata naseljeno mjesto Brestovo,
 2. Mjesna zajednica Drgalovci, sa sjedištem u Dragalovcima, obuhvata naseljeno mjesto Dragalovci,
 3. Mjesna zajednica Jelanjska, sa sjedištem u Jelanjskoj, obuhvata naseljeno mjesto Jelanjska,
 4. Mjesna zajednica Ljeb, sa sjedištem u Ljebu, obuhvata naseljeno mjesto Ljeb,
 5. Mjesna zajednica Mitrovići, sa sjedištem u Mitrovićima, obuhvata naseljeno mjesto Mitrovići,
 6. Mjesna zajednica Osredak, sa sjedištem u Osretku, obuhvata naseljeno mjesto Osredak,
 7. Mjesna zajednica Osružnja Gornja, sa sjedištem u Ostružnji Gornjoj, obuhvata naseljeno mjesto Ostružnja Gornja,
 8. Mjesna zajednica Ostružnja Donja, sa sjedištem u Ostružnji Donjoj, obuhvata dio naseljenog mjesta Ostružnja Donja, južno od regionalnog puta Doboj – Stanari, sa postojećom istočnom i južnom graničnom linijom, a prema zapadu, do nove granične linije sa MZ Stanari Centar,
 9. Mjesna zajednica Radnja Donja, sa sjedištem u Radnji Donjoj, obuhvata naseljeno mjesto Radnja Donja,
 10. Mjesna zajednica Raškovci, sa sjedištem u Raškovcima, obuhvata naseljeno mjesto Raškovci,
 11. Mjesna zajednica Stanari, sa sjedištem u Stanarima, obuhvata južni dio naseljenog mjesta Stanari, sa sjevernom graničnom linijom prema MZ Stanari Centar, koja se podudara (poklapa) sa postojećim lokalnim putem 4M5 (k.č. broj 2055 i k.č. broj 2057), počev od krajnje zapadne tačke (tzv. „Čečavski most“), u pravcu istoka, obuhvatajući crkvu, do tačke zvane „Grabik“, odakle se proteže do krajnje istočne tačke, gdje se spajaju Karavlaški potok i nekategorisani put (k.č. broj 2058), kako je to ucrtano u geodetskoj karti,
 12. Mjesna zajednica Stanari Centar, sa sjedištem u Stanarima, obuhvata dijelove naseljenih mjesta Stanari, Raškovci i Ostružnja Donja, i to:
 • sjeverni dio teritorije nseljenog mjesta Stanari, počev od južne granice sa MZ Stanari, pa sjeverno do pruge Doboj – Banja Luka, obuhvatajući dio teritorije naseljenog mjesta Raškovci,
 • sjeverozapadni dio teritorije naseljenog mjesta Ostružnja Donja, graničnom linijom od južne tačke, gdje se spajaju Karavlaški potok i nekategorisani put (k.č. broj 2058), a koja se sjeveroistočno proteže granicom, ocrtanoj na geografskoj karti, do nadvožnjaka, obuhvatajući i cjelokupni sjeverni dio teritorije naseljenog mjesta Ostružnja Donja, od regionalnog puta Doboj – Stanari, kao granične sjeverne linije MZ Ostružnja Donja.
 1. Mjesna zajednica Cvrtkovci, sa sjedištem u Cvrtkovcima, obuhvata naseljeno mjesto Cvrtkovci,
 2. Mjesna zajednica Cerovica, sa sjedištem u Cerovici, obuhvata naseljeno mjesto Cerovica.

Po tipu, naselja se mogu podijeliti na seoska, mješovita i gradska. Po popisima stanovništva, do 1991. godine, na teritoriji opštine Stanari nije bilo gradskih, već samo seoska i mješovita naselja. Naime, status mješovitog naselja imalo je samo naseljeno mjesto Stanari, dok su sva ostala naselja imala status seoskog.

U morfološkom pogledu, naselja se mogu podijeliti na naselja razbijenog, poluzbijenog i zbijenog tipa. Naselja razbijenog tipa se sastoje od po nekoliko zaseoka, međusobno udaljena 0,6 – 2 km. Zaseoci najvećim dijelom imaju imena prema prezimenima porodica. Prostorno se zaseoci pružaju uz saobraćajnice, odnosno lokalne kategorisane i nekategorisane puteve.

Prelazni, poluzbijeni tip, takođe karakteriše postojanje zaseoka, sa manjom udaljenosti nego kod razbijenog tipa naselja.

Kontaktno područje naseljenih mjesta Stanara, Raškovaca i Ostružnje Donje, odnosno njihov izgrađeni dio, koji se linearno širi duž regionalnog puta Doboj – Prnjavor, pripada zbijenom tipu. Ovaj putni pravac čini razvojnu osovinu opštine. Karakteristika ovog područja je ta da je prostorno teško odrediti gdje se završava jedno, a počinju druga naselja jer je koncentracija aktivnosti na ovom potezu najjača. Ostali dijelovi ovih naseljenih mjesta, te Dragalovci, Osredak, Ljeb i Ostržnja Gornja mogu se okarakterisati kao poluzbijeni tip. Ostala naseljena mjesta pripadaju razbijenom tipu.

Mjesna zajednica Predsjednik
Brestovo  Gostimir Vukajlović
Dragalovci Srećko Ćuk
Jelanjska Zoran Mišurić
Ljeb Mladen Bjelošević
Mitrovići Trivun Ćelić
Osredak Dalibor Đekić
Ostružnja Gornja Momir Pejčić
Ostružnja Donja  Milomir Stevanović
Radnja Donja Nedeljko Đekić
Raškovci Dario Todorić
Stanari Vlado Kajganić
Stanari Centar Mladen Šljivić
Cvrtkovci Nedo Mišurić
Cerovica Zdravko Jotić