O opštini Stanari

Opština Stanari je smještena na području krnjinskog kraja, u slivu rijeke Ukrine, na sjeveru Republike Srpske. Centralni dio opštine Stanari je smješten uz regionalni put Doboj-Prnjavor. Područje opštine obuhvata naseljena mjesta: Stanari, Ljeb, Dragalovci, Brestovo, Jelanjska, Cvrtkovci, Mitrovići, Osredak, Ostružnja Gornja, Ostružnja Donja, Cerovica, Radnja Donja, Raškovci. Osim ovih naselja, u sastav opštine Stanari ulazila su i naselja Ljeskove Vode i Tisovac (opština Doboj), kao i Popovići i Kulaši (opština Prnjavor). Zauzima površinu od oko 161 kvadratni kilometar. Pripada pojasu umjereno-kontinentalne klime.

Područje je imalo status opštine od austrougarskog perioda pa sve do 1959. godine, kada je ukinuta opština Stanari. Građani krnjinsko-stanarskog područja, izuzev građana naselja Ljeskove Vode i Tisovac pokrenuli su inicijativu za obnavljanje statusa opštine.

Po konfiguraciji terena i geoprometnim koordinatama, stanarsko područje je dosta homogen prostor, veličine 161 kilometar kvadratni ili 21.3% teritorije današnjeg Grada Doboja, omeđeno susjednim opštinama: Teslić,Tešanj, Doboj, Prnjavor i Derventa. Reljef stanarskog područja je uglavnom blago brdovit, manjim dijelom i brežuljkast, sa najvišom nadmorskom visinom od 343 m (Radnja Donja) i najnižom 138 m (Brestovo). Trinaest naselja, razmještena su sa obije strane pruge Banja Luka-Doboj, u dužini od oko 25 km, a širina sjever-jug je otprilike isto toliko. Naselje Brestovo je udaljeno 40 km od centra Doboja, a najbliža su naselja Stanari i Ostružnja Donja, na udaljenosti od oko 25 km, što je u savremenom konceptu organizovanja lokalne samouprave zaista velika udaljenost.

Naselja stanarskog područja, razvrstana su u tri urbana nivoa, odnosno:

  1. Sekundarni opštinski centar-naselje Stanari i Ostružnja Donja, funkcionalna cjelina u dolini rijeke Ostružnje, sa primarnim seoskim naseljem Raškovci, odnosno dvojni sekundarni opštinski centar;
  2. Lokalni centar- naselja: Brestovo, Jelanjska i Cerovica;
  3. Primarno seosko naselje- ostala seoska naselja: Dragalovci, Ljeb, Mitrovići, Osredak, Ostružnja Gornja, Radnja Donja, Raškovci i Cvrtkovci.

Okosnicu privrednog razvoja čini kompanija EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari, koja zapošljava nekoliko stotina radnika. Opština je bogata plodnim zemljištem pa je, pored rudarstva, poljoprivreda najrazvijenija grana privrede. Sama činjenica da je rudište uglja u centralnoj zoni naselja Stanari i da kroz naselje i rudnik prolazi magistralna željeznička pruga, uslovila je da se urbanistički cjelovito rješava i zona rudišta i TE i zona stambeno-poslovnih djelatnosti naselja Stanari.Obzirom na privredne aktivnosti, koje se danas odvijaju na području opštine Stanari, a posebno imajući u vidu započeta kapitalna ulaganja, finansijske institucije pokazuju sve veći interes za otvaranje svojih ekspozitura.

Dan opštine Stanari je 09. septembar. U naseljenom mjestu Stanari postoji jedna pravoslavna crkva, posvećena svetoj Petki Paraskevi, izgrađena 1924. godine. Uz crkvu se nalazi i spomenik poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata. Osim ovog spomenika postoji još jedan spomenik kod Rudničkog restorana, takođe posvećen poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata kao i spomenik poginulim borcima Drugog svjetskog rata, koji je smješten na obližnjem brdu.  Takođe, u naselju se nalazi i hram, koji je u izgradnji.

Za prvog načelnika novooformljene opštine Stanari, na izborima održanim 01. februara 2015. godine, izabran je Dušan Panić, iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.