Саобраћај

Регионалним путевима и жељезничком пругом, општина Станари има добре везе, преко Бање Луке и Добоја, са Београдом, Тузлом и Сарајевом. Неоспорно, саобраћајна повезаност станарског подручја са сусједним општинама и свим већим центрима западног дијела Републике Српске, али и са укупном Босном и Херцеговином и ширим јужноевропским простором, већ данас је изузетно добра, а завршетком аутопута Бања Лука-Добој, који пролази сјеверним дијелом овог подручја, биће изванредна. Иста саобраћајна повезаност Општине са другим општинама представља повољну околност за привредни развој станарског краја.

Општина Станари својим положајем је у дирекној вези са регионалним путевима R 474a Добој – Прњавор и R 474 Прњавор – Јелах и R 473 Тедин Хан-Теслић.

Путну мрежу општине Станари чине некатегорисани путеви и локални категорисани путеви, који повезују мјесне заједнице са регионалним путевима.

Преглед укупне дужине некатегорисаних путева по мјесним заједницама је дат у табели:

Насељено мјесто Дужина у метрима
Брестово 27 435
Љеб 11 249
Осредак 16 210
Драгаловци 16 136
Цвртковци 11 156
 Радња Доња 15 149
 Остружња Горња 10 100
Остружња Доња 18 006
Станари 21 881
Рашковци 15 010
Јелањска 19 917
Церовица 40 259
 Митровићи 13 923

Некатегорисани путеви су од важног значаја за мјесне заједнице и у већини случајева су доступни свим корисницима.

 

Преглед локалних категорисаних у општини Станари дат је у табели:

ПУТ Категоризација Ознака пута
Р 474а-Остружња Д–Церовица-Лончари Локални Л1
Р 474а- Грич – Јелањска- Лј. Воде (до полигона у Љ.В.) Локални Л2
Л2(Грич)- Цвртковци- Митровићи-Брестово – Р 474 Локални Л3
Jелањска- Осиња Локални Л4
Р 474а – Станари (Редак, Џамџинац)- Остружња Доња (Џамџинац-школа, Дабинац-Стевановићи-Крст, трговина – Видовићи –Р 474 ) Локални Л5
ПУТ Категоризација Ознака пута
Р 473 – Осредак- Кулаши Локални Л6
Р 474 – Радња Доња – Радња Горња Локални Л7
Р 474 – Станари- Растуша Локални Л8
Л2 – Рашковци – Цвртковци (гробље, црква, центар) – Илова Локални Л9
Р 474 – Драгаловци – Митровићи – Брестово – Л3 Локални Л10
ПУТ Категоризација Ознака пута
Гарић Обала- Штрбци (мост на Укрини) Локални Л11
Л3 (раскрсница у Митровићима) – Илова Локални Л12
Л1(клупе) – Купинари – Продановићи – Р 474 Локални Л13
Р 474 – Топреци – гробље у Радњи Доњој – Зеленковићи – школа – Л7 Локални Л14
Гробље у Радњи Д. – Симаковићи – Дакићи Локални Л15
ПУТ Категоризација Ознака пута
Зорански поток – Висови Локални Л16
Школа Горње Брестово – Брковићи – Л3 Локални Л17
Р 474 – Малићи – Кесери – Л3 Локални Л18
Л1 – Николчићи – Васиљевићи – Р 474 Локални Л19
Редак – Бајићи – Р 474 Локални Л20
ПУТ Категоризација Ознака пута
Л5 – црква Станари – гробље – Блатњаци – Р 474 Локални Л21

Кроз подручје Станара пролази електрифицирана пруга Бања Лука-Добој са четири жељезничке станице: Остружња, Станари, Љеб и Драгаловци, која је окосница развоја базно-енергетских капацитета ширег значаја. Жељезничка станица Станари има четири колосијека- два колосијека која се користе за путничке и теретне возове, а два колосијека која су намијењена искључиво за теретне возове и повезана су са Рудником. Кроз Станаре дневно пролази неколико путничких и брзих возова, на релацијама Добој-Бања Лука и Сарајево-Загреб, и обрнуто.

Сва насеља су регионалним путевима Прњавор-Добој, Прњавор-Јелах и Тедин Хан-Теслић, повезана међусобно и са сусједним општинама.