Saobraćaj

Regionalnim putevima i željezničkom prugom, opština Stanari ima dobre veze, preko Banje Luke i Doboja, sa Beogradom, Tuzlom i Sarajevom. Neosporno, saobraćajna povezanost stanarskog područja sa susjednim opštinama i svim većim centrima zapadnog dijela Republike Srpske, ali i sa ukupnom Bosnom i Hercegovinom i širim južnoevropskim prostorom, već danas je izuzetno dobra, a završetkom autoputa Banja Luka-Doboj, koji prolazi sjevernim dijelom ovog područja, biće izvanredna. Ista saobraćajna povezanost Opštine sa drugim opštinama predstavlja povoljnu okolnost za privredni razvoj stanarskog kraja.

Opština Stanari svojim položajem je u direknoj vezi sa regionalnim putevima R 474a Doboj – Prnjavor i R 474 Prnjavor – Jelah i R 473 Tedin Han-Teslić.

Putnu mrežu opštine Stanari čine nekategorisani putevi i lokalni kategorisani putevi, koji povezuju mjesne zajednice sa regionalnim putevima.

Pregled ukupne dužine nekategorisanih puteva po mjesnim zajednicama je dat u tabeli:

Naseljeno mjesto Dužina u metrima
Brestovo 27 435
Ljeb 11 249
Osredak 16 210
Dragalovci 16 136
Cvrtkovci 11 156
 Radnja Donja 15 149
 Ostružnja Gornja 10 100
Ostružnja Donja 18 006
Stanari 21 881
Raškovci 15 010
Jelanjska 19 917
Cerovica 40 259
 Mitrovići 13 923

Nekategorisani putevi su od važnog značaja za mjesne zajednice i u većini slučajeva su dostupni svim korisnicima.

 

Pregled lokalnih kategorisanih u opštini Stanari dat je u tabeli:

PUT Kategorizacija Oznaka puta
R 474a-Ostružnja D–Cerovica-Lončari Lokalni L1
R 474a- Grič – Jelanjska- Lj. Vode (do poligona u LJ.V.) Lokalni L2
L2(Grič)- Cvrtkovci- Mitrovići-Brestovo – R 474 Lokalni L3
Jelanjska- Osinja Lokalni L4
R 474a – Stanari (Redak, Džamdžinac)- Ostružnja Donja (Džamdžinac-škola, Dabinac-Stevanovići-Krst, trgovina – Vidovići –R 474 ) Lokalni L5
PUT Kategorizacija Oznaka puta
R 473 – Osredak- Kulaši Lokalni L6
R 474 – Radnja Donja – Radnja Gornja Lokalni L7
R 474 – Stanari- Rastuša Lokalni L8
L2 – Raškovci – Cvrtkovci (groblje, crkva, centar) – Ilova Lokalni L9
R 474 – Dragalovci – Mitrovići – Brestovo – L3 Lokalni L10
PUT Kategorizacija Oznaka puta
Garić Obala- Štrbci (most na Ukrini) Lokalni L11
L3 (raskrsnica u Mitrovićima) – Ilova Lokalni L12
L1(klupe) – Kupinari – Prodanovići – R 474 Lokalni L13
R 474 – Topreci – groblje u Radnji Donjoj – Zelenkovići – škola – L7 Lokalni L14
Groblje u Radnji D. – Simakovići – Dakići Lokalni L15
PUT Kategorizacija Oznaka puta
Zoranski potok – Visovi Lokalni L16
Škola Gornje Brestovo – Brkovići – L3 Lokalni L17
R 474 – Malići – Keseri – L3 Lokalni L18
L1 – Nikolčići – Vasiljevići – R 474 Lokalni L19
Redak – Bajići – R 474 Lokalni L20
PUT Kategorizacija Oznaka puta
L5 – crkva Stanari – groblje – Blatnjaci – R 474 Lokalni L21

Kroz područje Stanara prolazi elektrificirana pruga Banja Luka-Doboj sa četiri željezničke stanice: Ostružnja, Stanari, Ljeb i Dragalovci, koja je okosnica razvoja bazno-energetskih kapaciteta šireg značaja. Željeznička stanica Stanari ima četiri kolosijeka- dva kolosijeka koja se koriste za putničke i teretne vozove, a dva kolosijeka koja su namijenjena isključivo za teretne vozove i povezana su sa Rudnikom. Kroz Stanare dnevno prolazi nekoliko putničkih i brzih vozova, na relacijama Doboj-Banja Luka i Sarajevo-Zagreb, i obrnuto.

Sva naselja su regionalnim putevima Prnjavor-Doboj, Prnjavor-Jelah i Tedin Han-Teslić, povezana međusobno i sa susjednim opštinama.