POZIV ZA JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA OPŠTINE STANARI 2015-2035. GODINE

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica, da izvrše uvid u nacrt Prostornog plana opštine Stanari.

Javni uvid će trajati 30 dana, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i 3/16) i Odlukom Skupštine opštine Stanari o utvrđivanju nacrta Prostornog plana opštine Stanari, i to u vremenskom periodu od 01. jula do 01. avgusta 2016. godine, u terminu od 07:00 do 15:00 časova, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka.

Mjesto održavanja javnog uvida su prostorije Opštinske uprave opštine Stanari.

U toku održavanja javnog uvida, nacrt će biti izložen i na veb stranici Opštine www.opstinastanari.com.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu, u toku trajanja javnog uvida, da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na nacrt, upišu u svesku sa numerisanim stranama, u prostorijama održavanja javnog uvida, ili da dostave, u pisanoj formi, Službi za prostorno uređenje opštine Stanari, zaključno sa danom, 01. avgust 2016. godine.

Detaljnije informacije, objašnjenja i pomoć pri formulisanju primjedbi, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama i terminu održavanja javnog uvida.

Nacrt prostornog plana opštine Stanari

 NAČELNIK OPŠTINE:

Dušan Panić