PREDSJEDNICIMA SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA URUČENI PEČATI

Skupština opštine Stanari je 24.03.2017. godine, na svojoj 4. redovnoj sjednici donijela Odluku o mjesnim zajednicama na području opštine Stanari, te Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na teritoriji opštine Stanari. Mjesne zajednice, kao oblik neposednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, obrazovale su se za područje opštine Stanari, na kojima postoji međusobna povezanost građana i mogućnost ostvarivanja različitih interesa i potreba. Radi neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, u cilju zadovoljavanja zajedničkih potreba građana, na području opštine Stanari obrazovano je 14 mjesnih zajednica, i to: Brestovo, Cerovica, Radnja Donja, Ostružnja Donja, Ostružnja Gornja, Jelanjska, Cvrtkovci, Mitrovići, Dragalovci, Raškovci, Ljeb, Osredak, Stanari i Stanari Centar.

Na osnovu pomenutih odluka, Opštinska izborna komiisija, dana 09.07.2017. godine sprovela je izbore za članove Savjeta mjesnih zajednica. Izbori su sprovedeni u svim mjesnim zajednicama, u skladu sa odredbama Izbornog zakona Republike Srpske i Izbornog zakona BiH. Nakon izbora i imenovanja predsjednika mjesnih zajednica, istima su uručeni pečati mjesnih zajednica, kao i ovlaštenja za sačinjavanje i potpisivanje određenih akata. Pečati su dostavljeni od strane Odjeljenja za opštu upravu, koje je obezbijedilo izradu i dostavljanje ovlaštenja za upotrebu istih.