Javni poziv

 

 

OPŠTINA STANARI

SKUPŠTINA OPŠTINE

JAVNI POZIV

Pozivaju se građani opštine Stanari da uzmu učešće u Javnoj raspravi, koja će se održati 25.11.2015. godine, sa početkom u 16 časova, u sali Skupštine opštine Stanari.

Javna rasprava će se održati na teme:

1. Nacrt Budžeta za 2016. godinu,

2. Nacrt Rebalansa Budžeta za 2015.godinu,

3. Nacrt Programa rada Skupštine opštine Stanari za 2016. godinu.

Dokumente možete preuzeti ovdje :

Nacrt Budžeta za 2016. godinu

Nacrt Rebalansa za 2015. godinu

Nacrt Programa rada SO Stanari