Vodoprivreda

Prema sadašnjim bilansima i istraženosti površinskih i podzemnih voda, za  područje opštine Stanari, može se reći da raspolaže solidnim potencijalom voda, sasvim dovoljnim za potrebe stanovništva i rastućih potreba u razvoju privrednih kapaciteta, prije svega, tehnološke vode u novoj termoelektrani. Rijeke Ukrina, Radnja, Ostružnja i Ilova su od velikog značaja, ali je u dosadašnjem razvoju orjentacija bila na podzemne bunare, kako za lokalni vodovod, tako i za industrijske potrebe.

U današnjim uslovima, naselja Stanari i Ostružnja (kao i objekti rudnika) se snabdijevaju vodom iz lokalnih vodovodnih sistema.

I sama nalazišta i kopovi su zone sabirnica voda i planskim korištenjem mogu biti izvor snabdijevanja vodom u perspektivi, pogotovo u procesu rekultivizacije i uzgoja šumskih vrsta.

59504386

Rijeka Ukrina nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. Na sjeveru, sliv rijeke Ukrine graniči sa slivom rijeke Save, na zapadu sa slivom rijeke Vrbas, na istoku sa slivom rijeke Bosne, te na jugu sa slivom rijeke Vrbanje. Njena dužina je 120 kilometara, a površina njenog sliva je 1.520 km2. Nastaje od rijeka Velike Ukrine, čija je dužina 53,8 km i Male Ukrine čija je dužina 39,3 km, koja nastaje od više manjih izvora i vodotoka. Od značajnih vještačkih akumulacija izdvaja se akumulacija Drenova.

Ukupna dužina rijeke, na području opštine Stanari je 11,00 kilometara. Ukrina prolazi kroz selo Dragalovce razdvajajući ga sa susjednim selom Kulaši, Ujedno, rijeka razvaja i dvije opštine: Stanare i Prnjavor. Most na Ukrini, koji se nalazi u Dragalovcima je atraktivno mjesto za okupljanje lokalnih ribolovaca. Osim Dragalovaca, Ukrina protiče kroz naselje Brestovo.

Rijeka Ostružnja ima pritoke: potok Raškovac i Bezimeni potok. Prostire se na dužini od 15,00 kilometara i obuhvata sela: Ostružnja Gornja, Stanari i Raškovci. Uliva se u rijeku Radnju

Rijeka Radnja se prostire na dužini od 13,8 km. Bogata je ribljim fondom tako da predstavlja atrakciju za lokalne ribolivce. Uliva se u rijeku Ukrinu.

Rijeka Ilova razdvaja dvije opštine: opštinu Stanari (Cvrtkovci) i opštinu Derventa (Pojezna). Prostire se na dužini od 15,5 kilometara.

Vodostaji u pojedinim koritima rijeka i njenih pritoka promjenjive su vrijednosti i zavise od godišnjih doba, odnosno količine padavina. U jesen i proljeće najveći su maksimalni vodostaji, a krajem ljeta i početkom jeseni manji-minimalni vodostaji.