REPUBLIČKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE ODRŽALA SASTANAK U STANARIMA

Danas je, u sali Skupštine opštine Stanari, održan sastanak koji je organizovala Republička uprava civilne zaštite u cilju razvoja sistema zaštite i spasavanja. Sastanku, koji je počeo u 11 časova, prisustvovali su predstavnici RUCZ, na čelu sa v.d. direktorom Milom Međedom, predstavnici klubova, udruženja i nevladinih organizacija iz različitih opština, između ostalog i opštine Stanari, kao i predstavnici lokalne samouprave opštine Stanari – načelnik opštine, Dušan Panić, poslanik u NSRS, Goran Jerinić, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Radojica Ćelić i predsjednik Skupštine opštine, Ostoja Stevanović.

U uvodnom izlaganju v.d. direktor pozdravio je sve prisutne i upoznao ih sa osnovnim aktivnostima civilne zaštite, koje imaju za cilj jačanje RUCZ. Na sastanku v.d. direktora RUCZ i predsjednice Vlade Republike Srpske, održanom 23.08.2016. godine, na osnovu Zaključka 2. stav 1. i Zaključka 6. Narodne skupštine Republike Srpske, sa sjednice održane 06. aprila 2016. godine, zaključeno je, pored ostalog, da je u narednom periodu neophodno jedan broj sportskih klubova i drugih nevladinih organizacija, odnosno njihove najelitnije dijelove, uključiti u timove i jedinice na nivou Republike Srpske, koje bi formirali, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.

Načelnik opštine je, tom prilikom, pozdravio sve prisutne, navodeći da je počastvovan što se jedan ovakav sastanak održava u opštini Stanari, kao i to da su događaji različitih karaktera održani upravo u ovoj opštini. Naglasio je da će ova lokalna zajednica dati svoj doprinos što se tiče tiče civilne zaštite opštine Stanari, kao i da će odgovoriti predstojećim izazovima i zadacima sa kojima se budu susretali.

Nakon uvodnog izlaganja v.d. direktora RUCZ, održane su prezentacije spremnosti svih učesnika za uključenje u sastav specijalizovanih timova i jedinica za zaštitu i spasavanje na nivou Republike Srpske. Osim toga, učesnici su imali priliku da iskažu prepreke sa kojima se susreću prilikom obavljanja svojih zadataka, kao i određene prijedloge kako bi se poboljšala sama civilna zaštita. Učešće u sastanku, odnosno diskusiji, uzeli su predstavnici nevladinih organizacija, klubova i saveza, iz različitih opština u Republici Srpskoj.

Republička uprava civilne zaštite i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa važećim propisima već duži niz godina vrlo aktivno sarađuju sa sportskim klubovima i drugim nevladinim organizacijama u okviru izgradnje efikasnijeg i racionalnijeg sistema zaštite i spasavanja-civilne zaštite u Republici Srpskoj, što je dalo određene rezultate u izgradnji sistema i uključenja značajnog broja nevladinih subjekata, prvenstveno na nivou jedinica lokalne samouprave.