Sedma redovna sjednica Skupštine opštine Stanari

Na sedmoj, redovnoj sjednici Skupštine opštine Stanari, održanoj 18.11.2015. godine, u sali Skupštine opštine, sa početkom u 11 časova, odbornici su imali prilike da raspravljaju o devet tačaka Dnevnog reda.

Usvojen je Rebalans Budžeta za 2015. godinu, u iznosu 1.951.800 KM, što je za 439.939 KM više od planiranog. Na sjednici je usvojen i Nacrt Budžeta opštine za narednu godinu, planiran u iznosu od 6.728.271,20 KM, koji je ocijenjen kao razvojno-socijalni.

U ukupnim budžetskim sredstvima poreski prihodi čine 1.972.171 KM, dok neporeski prihodi 4.756.100 KM.

Planirani prihodi poreza na lična primanja i samostalnih djelatnosti iznose 306.000 KM, a od poreza na imovinu 31.000 KM ili 1,57 odsto.

Neporeski prihodi su planirani u iznosu od 4.756.100 KM. 4.200.000 KM ili 88,30 odsto čine prihodi naknada za korištenje mineralnih sirovina u svrhu proizvodnje električne energije, a 7,98 odsto ili 380.000 KM je naknada za korištenje mineralnih sirovina.

Tekući rashodi iznose 4.082.274 KM, izdaci za nefinansijsku imovinu 2.253.997 KM, dok su planirana sredstva budžetske rezerve 168.000 KM.

Osim toga, odbornici su usvojili i Nacrt Programa rada Skupštine opštine Stanari za 2016. godinu, koji će zajedno sa Nacrtom Rebalansa Budžeta za 2015. godinu i Nacrtom Budžeta za 2016. godinu ići na Javnu raspravu, koja će se održati 25.11.2015. godine u 16 časova, na kojoj će građani moći uzeti učešće i dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i sugestije.

Odbornici su usvojili jednoglasno sve tačke Dnevnog reda.