Potpredsjednik

 

13912560_10201883737971889_8913599211765506162_n

                                                                                                                                    SAŠA DJUKIĆ

BIOGRAFIJA:

Saša Djukić rođen je 01.03.1982. godine u Ptuju, Republika Slovenija. Osnovnu i srednju, Elektrotehničku školu, završio je u Banjoj Luci. Godine 2006. završio je Fakultet društvenih nauka i stekao zvanje „diplomirani ekonomista“. U prvoj generaciji upisao je master studije i 2009. godine branio magistarsku tezu iz oblasti finansija. Upisuje doktorske studije 2011. godine, iz oblasti menadžmenta i trenutno je u fazi odbrane doktorske disertacije. Objavio je nekoliko stručnih radova iz oblasti ekonomije, te je autor dvije stručne publikacije iz oblasti finansija i menadžmenta.
Od 2006. godine zaposlen je na „Željeznicama Republike Srpske“, gdje je obavljao niz poslova- od pripravnika, referenta do pozicije šefa službe.
Od 2007-2009. godine, obavljao je dužnost šefa službe u Sektoru za nabavke i prodaju, gdje je rukovodio timom od 60 zaposlenih.
Od 2009. godine, obavlja dužnost šefa Službe za marketing u Sektoru za željeničko-komercijalne poslove „Željeznica Republike Srpske“ a.d. Doboj.
Sudjelovao je kao stručni konsultatnt na nekoliko projekata oživljavanja privrednih društava iz stečaja.
Dugo se bavi političkim radom. Član je Demokratskog narodnog saveza duži niz godina i jedan je od osnivača Opštinskog odbora Demokratskog narodnog saveza Stanari. Pokretač je i učesnik nekoliko humanitarnih akcija i aktivno daje svoj doprinos razvoju sporta i kulture. Od stranih jezika služi se engleskim jezikom. Oženjen, otac dvoje djece.

Telefon: 053/201-810
Faks: 053/201-818

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Kandidovanje i izbor potpredsjednika Skupštine, vrši se prema odredbama Poslovnika o radu SO Stanari, koje se odnose na kandidovanje i izbor predsjednika Skupštine. Ako je predsjedniku Skupštine prestala funkcija prije isteka vremena na koje je izabran, dužnost predsjednika Skupštine, do izbora, obavlja potpredsjednik Skupštine. Razrješenje potpredsjednika Skupštine, vrši se po istom postupku, po kome se vrši razrješenje predsjednika Skupštine.

Nadležnosti potpredsjednika Skupštine opštine su:

  • potpredsjednik Skupštine pomaže u radu predsjedniku Skupštine i po ovlaštenju obavlja određene poslove iz djelokruga rada predsjednika Skupštine,
  • potpredsjednik Skupštine zamjenjuje predsjednika, u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti,
  • u slučaju odsustva ili spiječenosti potpredsjednika Skupštine, predsjednika Skupštine zamjenjuje najstariji odbornik.