Службени гласник

word-image

Добродошли на страницу Регистра Службеног гласника општине Станари

Напомена: Објављени текст можете користити искључиво као информацију јер он нема мјеродавност текста штампаног у Службеном гласнику!

ОДРЕДБЕ О СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ

Општина Станари има службено гласило – Службени гласник општине Станари.

Одлуке и други општи акти, објављују се у Службеном гласнику општине Станари, прије него ступе на снагу. Одлуке и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана, од дана објављивања, осим ако, из нарочито оправданих разлога, није предвиђено да раније ступе на снагу.

Издавач: Скупштина општине Станари

Одговорни уредник: Дијана Смиљанић Ђекић

Контакт: 053/201-810, локал 12

Штампа: „СИОН ПРЕС“ Добој

 

Службени гласници, издати у 2015. години

Службени гласници 2015

 

Службени гласници издати у 2016. години

Службени гласник број 1

Службени гласник број 2

Службени гласник број 3

Службени гласник, број 4

Службени гласник, број 5

Службени гласник, број 6

Службени гласник, број 7

Службени гласник, број 8

*недостаје број 9

 

Службени гласници, издати у 2017. години

Службени гласник, број 2/17

Службени гласник, број 3/17

Службени гласник, број 5/17

Службени гласник, број 6/17