TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU RADOVA u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci „Sanacija i nasipanje lokalnih puteva na teritoriji opštine Stanari“

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje!