UČENICI OŠ „DESANKA MAKSIMOVIĆ“ STANARI SE UPOZNALI SA RADOM POLICIJE

Povodom Dana opštine Stanari, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske,  održano je predavanje pripadnika MUP-a. Predavanje za učenike Osnovne škole „Desanka Maksimović“ održano je na temu „Opasnosti na internetu“, „Zloupotreba opojnih droga“ i „Vršnjačko nasilje“. Nakon predavanja, predstavnici MUP-a Republike Srpske upoznali su učenike sa policijskim obrazovanjem i obukom, te poslovima, zadacima i opremom koju policajci koriste. Nakon predavanja, za učenike je organizovana situaciona vježba.