UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE, U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Untitled-1

Na osnovu člana 54. Zakona o osnovnom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08), Odjeljenje za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Stanari,  oglašava

U P I S  U Č E N I K A

U  PRVI RAZRED  OSNOVNE  ŠKOLE  U  ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

U prvi razred Osnovne škole treba upisati svu djecu koja do početka školske godine navrše šest godina i koja su psihofizički sposobna za praćenje i savladavanje obrazovno-vaspitnog programa u školi.

Upisati se može i dijete starije od šest godina, koje zbog bolesti, ili drugih razloga, nije ranije upisano u školu.

Na traženje roditelja i na osnovu mišljenja Komisije, u prvi razred mogu biti upisana i fizički i psihički razvijena djeca koja do kraja tekuće kalendarske godine navršavaju šest godina.

Pri upisu djece u prvi razred, prilaže se ljekarsko uvjerenje, izdato od strane nadležne zdravstvene ustanove.

Pedagoško-psihološki pregledi djece obavljaće se u pripadajućim školama, prema sljedećem rasporedu:

  1. april 2017. godine

Centralna škola – Stanari, od 8.00 do 14.00 časova

  1. april 2017. godine

PO Osredak, od 8.00 do 10.00 časova

Centralna škola – Stanari, od 10.30 do 14.00 časova

  1. april 2017. godine

PO Tedin Han, od 8.00 do 10.00 časova

PO Dragalovci, od 10.30 do 12.30

  1. april 2017. godine

PO Brestovo Gornje, od 8.00 do 10.00 časova

PO Brestovo Donje, od 10.30 do 12.30 časova

  1. april 2017. godine

PO Cerovica, od 8.00 do 12.00 časova

27. april 2017. godine

PO Ostružnja Donja, od 8.00 do 10.00 časova

PO Radnja Donja, od 10.30 do 12.00 časova

 28. april 2017. godine

PO Cvrtkovci, od 8.00 do 10.30 časova

PO Jelanjska, od 11.00 do 12.30

NA UPIS DJECE U PRVI RAZRED TREBA PONIJETI LJEKARSKO UVJERENJE I RODNI LIST DJETETA.