VLADA RS ODOBRILA VATROGASNOJ JEDINICI OPŠTINE STANARI 230 000 KM ZA NOVO VOZILO

Na 135. sjednici, održanoj 27.07.2017. godine, Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška finansijskih sredstava sa posebnog računa Vatrogasnog saveza RS za 2017. godinu. Sredstva iz ovog Plana koristiće se za nabavku materijalno-tehničkih sredstva koja će biti dodijeljena vatrogasnim jedinicama u Republici Srpskoj kao osnovna sredstva, što će iste knjižiti kao svoju opremu.

Prema Planu, finansijska sredstva za podršku, odnosno materijalno-tehničko opremanje vatrogasnih jedinica predviđena su za Vatrogasnu jedinicu opštine Stanari, u iznosu od 230 000 KM. Sredstva će se isplaćivati sa posebnog računa Vatrogasnog saveza Republike Srpske. Prema Planu opremanja Vatrogasne jedinice opštine Stanaru za 2017. godinu, predviđen je budžet od 260 000 KM. Od toga, Vatrogasni savez RS učestvuje sa 230 000 KM, a opština Stanari sa 30 000 KM.

vlada-27072017_270170559